سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده مهرنگار شهروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
محمد پروا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز،گروه معماری،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

چکیده: