سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدناصر باشی ازغدی – دانشجویان دکتری عمران-آب، دانشکذه مهنذسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ا
فریبرز معصومی –
عباس افشار – استاد دانشکذه مهنذسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای یکی از پیچیده ترین زیرساختهایی هستند که برای مدیریت توازن انرژی بین دو یاچندمخزن درترازهای مختلف ساخته می شوند دراین نیروگاه ها درطی دوره ای که نیاز الکتریکی زیاد است آب ذخیره شده از سد یامخزن بالایی رها می شود ودرطول دوره ای که نیاز الکتریکی کم است آب از مخزن پایینی به مخزن درتراز بالاتر پمپاژ می شوددرحقیقت نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای برای تولید انرژی الکتریکی اجرا نمی گردند بلکه روش مناسبی برای ذخیره انرژی الکتریکی و رهاسازی آن درمواقع نیاز است معیارهای اصلی در مکانیابی نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای عبارتند از توپوگرافی مخزن L/H منابع آب و ظرفیت نصبی دراین مقاله برای غلبه برپیچدگی و ابهام درانتخابمحل نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی Fuzzy-AHP استفاده شده است.