سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی مزنگی شاه آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد دانشکده عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه ذخیره آب سالم و تصفیه آن مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ایران قرار گرفته است. سدهای زیرزمینی می تواند ، راهکاری مناسب برای این منظور باشد. این سدها در مناطق خشک و نیمه خشک جهان که بارندگی فصلی شدید و پراکنده ای دارند ، مورد استفاده قرار می گیرند. چرا که می توان آب باران را در فصل بارندگی ذخیره کرد و در فصول خشک مورد استفاده قرار داد. در مناطق کم باران ایران به ویژه دشت یزد-اردکان ، منبع مهم تامین آب از منابع زیرزمینی است و با توجه به نیاز روز افزون این مناطق به آب و نیز محدودیت های منابع آب ، می بایست شرایطی برای بهره برداری بهینه از آبهای زیرزمینی فراهم شود. در این مقاله منطقه خشک دشت یزد-اردکان واقع در حوضه آبریزه سیاه کوه جهت تعیین مکان های مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی ترکیبی ( نیمه مدفون) مطالعه شده است. برای این منظور شاخص های زمین شناسی ، توپوگرافی ریال هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه از طریق بررسی عکس های هوایی ، تصاویر ماهواره ای ، نقشه های توپوگرافی ، امار هیدرولوژی و گزارشات موجود ، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات فوق و به کارگیری روش های GIS (سیستم های اطلاعات جغرافیایی) و RS (سنجش از دور) لایه های اطلاعاتی تهیه گردید. لایه های اطلاعاتی و نتایج بررسی های انجام شده در محیط GIS تلفیق و مناطق مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی جهت بررسیهای تفضیلی مشخص گردیدند.