سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب کریمی جشنی – استادیار بخش مهندسی راه دانشگاه شیراز
حمید امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
محمد مینوسپهر – کارشناس ارشد طرح جامع مدیریت پسماند شهری و روستایی
مرتضی مجرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران

چکیده:

جمع آوری و حمل و نقل پسماندها به دلیل اینکه عمده هزینه شهرداری ها را درمدیریت پسماندبه خود اختصاص میدهد همواره به عنوان دغدغه اصلی مسئولین مربوطه می باشد از آنجا که یک سیستم مهندسی جهت بهینه سازی این امر در ا کثر نقاط کشور مورد استفاده قرارنمیگیرد لذا ضرورت طراحی سیستم بهینه جمع اوری پسماند با بهره گیری از روشهای اصولی و علمی بیش از پیش احساس می گردد دراین مطالعه که برروی سیستم ذخیره سازی و جمع آوری پسماند جامد شهر آباده انجام گرفته با انجام بازدیدها و بررسی های میدانی مصاحبه با مسئولین امر و افرادمرتبط درقالب پرسشنامه و تحلیل اطلاعا ت و آمار جمع آوری شده درمحیط نرم افزاری ArcGIS ابتدا به مکانیابی مخازن مناسب ذخیره سازی با رویکرد تفکیک پسماندها در مبدا پرداخته شده سپس مسیریابی جمع آوری پسماند براساس ارزش دهی به پارامترهایی نظیر کوتاهی مسیر ترافیک و …. صورت گرفته است.