سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
عبدالرسول سلمان ماهینی –
سیدحامد میرکریمی –
حسین مرادی –

چکیده:

امروزه تولید زباله به دلیل افزایش جمعیت و کاهش زمین های در دسترس با چنان سرعتی در حال افزایش است که علیرغم پیشرفت علوم و فناوری، مدیریت آنها به یک مسئله بغرنج تبدیل شده است. از این نظر انتخاب یک محل مناسب برای دفن زباله و احداث کارخانه کمپوست و ارائه توجیه منطقی در ارتباط با فرآیند مکان‌یابی نیازی است که همواره احساس می‌شود. به طور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که از جهات گوناگون اعم از محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی کمترین ضرر را به وجود آورد. ماتریس ریاضی یکی از روش هایی است که می تواند به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت مکانیابی کارخانه کمپوست به کار رود. جهت استقرار کارخانه کمپوست در منطقه شاخص های مختلفی باید در نظر گرفته شود، از جمله این شاخص ها می توان به متغیرهای محیط زیستی (محیط فیزیکی، زیستی، اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی منطقه) و متغیرهای دسترسی ( دسترسی به محل دفن، دسترسی به شهرها) اشاره نمود. در روش ماتریس ریاضی ابتدا معیارهای مهم جهت مکانیابی کارخانه کمپوست بررسی می شوند، سپس تمامی اثرات در محیط GIS به صورت کمی در می آیند و سپس اقدام به بررسی معنی داری اثرات می شود و با بررسی معنی داری اثرات، مکان مناسب جهت احداث کارخانه کمپوست بررسی می شود