سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا چزغه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مجتبی هدایی –

چکیده:

آنچه امروز تبدیل به یک دغدغه در محیط زیست شهری گردیده چگونگی دفع و معدوم سازی زباله های شهری است . باید توجه داشت که روش های مختلف دفع به عوامل و شاخصهای زیادی بستگی دارد و روشهای مختلفی از جمله: سوزاندن و تبدیل به کمپوست برای دفع زباله ها نیز پیشنهاد گردیده است. با این حال به نظر می رسد، هنوز هم در بسیاری از مناطق شهری بهترین روش دفع، دفن بهداشتی زباله ها باشد. در این زمینه لازم است که مطالعات وسیعی برای برنامه-ریزی، طراحی و مکان یابی محل دفن زباله های شهری، با توجه به فاکتورهای موثر در این راستا انجام گیرد. به علت قابلیت بالای تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و تحلیل لایه ها می توان از این سیستم برای مدیریت بهینه زباله های شهری بهره برد. این پژوهش بر آن است تا از طریق نرم افزار GIS و استفاده از مدل AHP، مکان های بهینه را برای دفن زباله در شهرستان ری، بخش کهریزک مشخص نماید. هدف نهایی ارزیابی تناسب منطقه مورد مطالعه به منظور تعیین مکان بهینه جهت دفن زباله می باشد .