سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حسام پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حسین یوسفی سهزابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

دفن نهایی زائدات غیرمتعارف و خطرناک تولید شده در میادین نفتی از مهمترین ملاحظات زیست محیطی پیش روی این قبیل صنایع محسوب می گردد دفن زائدات صنایع درمحیط زیست که معمولا از طریق دفن آن درمدفن های ویژه انجام میگیرد نیازمند درنظر گرفتن مجموعه ای از معیارهای زیست محیطی و ملاحظات اقتصادی اجتماعی مدیریتی ویژه می باشد دراین مطالعه مکان یابی پسماندهای عملیات حفاری میدان نفتی منصوری واقع در استان خوزستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و مدل تحلیلی سلسله مراتبی AHP اجرا شد هست. پارامترهایی کهدرتعیین محل دفن پسماند ها مورد بررسی قرارگرفتند شامل چهار معیار عوامل زیست محیطی اجتماعی فرهنگی و عوامل فنی اقتصادی و ۱۳ زیرمعیار موثر را شامل می شوند پس از وزن دهی هریک از معیارها وزن نسبی معیارها نسبت به یکدیگر با استفاده از AHP تعیین شد امتیازات تعیین شده به لایه های اطلاعاتی تهیه شده درمحیط GIS اعمال گردید و براساس آن مکان های مناسب دفن پسماند تعیین گردید. درنهایت مکان های انتخاب شده مورد بررسی میدانی قرار گرفتند و مناسب ترین مکان ها اولویت بندی شدند.