سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید ناصر طاهری – کارشناس شهرسازی دانشگاه مازندران
وهاب گوران اوریمی – کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی قزوین
محمود تقی نیا – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

از مهم ترین مسائلی که در ایجاد محیطی سالم در شهر نقش موثری دارد نحوه صحیح مکانیابی دفن زباله و انواع زواید شهریست. عدم توجه به این موضوع از جمله عوامل بحران زایی است که محیط زیست طبیعی و کیفیت بهداشت و سلامتی انسان را در معرض خطرات و زیان های گوناگونی قرار می دهد. این واقعیت نیز که در بسیاری از نقاط مهم کشور به این مسئله کم توجهی و بعضا بی توجهی شده است، بر کسی پوشیده نیست. به نظر می رسد بررسی های انجام شده در شهر فریدونکنار نشان دهنده این است که عوامل مختلفی دست به دست هم داده که نقاط مکان یابی شده در این شهر برای دفن زباله نه تنها از موقعیت مناسبی برخوردار نباشند بلکه بکارگیری این نقاط بدین منظور باعث از بین رفتن پتانسیل های گردشگری در این شهر شده است. پژوهش پیش روی با بررسی شاخص های مختلف به دنبال تشخیص مطلوبیت محل فعلی دفن زباله های جامد شهر فریدونکنار و در صورت لزوم مکان یابی محل مناسب دفن زباله های جامد شهری است. در این پژوهش برای نیل به هدف، معیارهای مختلفی در نظر گرفته شده و ازطریق کاربرد منطق فازی و استفاده از تحلیل فضایی به شبکه فازی مرتبط با هر معیار رسیده و آنگاه از طریق وزن دهی به معیارها و روی هم گذاری لایه ها توسط نرم افزار ARC GIS به پهنه بندی مناسبت مکانی محل دفن زباله های جامد شهر فریدونکنار دست یافته شده است. مطابق این پهنه بندی، محدوده برتر برای دفن زباله های جامد شهر فریدونکنار، پس از بررسی آلترناتیوهای مطرح، مورد تایید و تدقیق قرار گرفته است.