سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.
مهدیه یزدی – مدرس گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز یزد

چکیده:

تداوم تخلیه انواع زائدات به محیط زیست از جمله عوامل بحران زایی است که محیط زیست طبیعی و کیفیت بهداشت وسلامتی انسانها را در معرض خطرات و زیانهای گوناگونی قرار داده است. جهت تعیین مکان مناسب برای استقرار محل دفنپسماندهای شهری منطقه مطالعاتی با تکیه بر منابع مختلف علمی و با استفاده از روش ها و قابلیت های مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، همچنین با در نظرگرفتن شرایط محیطی و انسانی منطقه، پنج معیار کلیشامل فاصله و حریم ها، ویژگیهای فیزیکی، کاربری اراضی، زیستگاههای حساس و قابلیت دید و ۲۹ زیر معیار تدوین گردید. دراین راستا مکانهایی دارای حداقل گنجایش ۲۹ سال برای دفن پسماندها و بزرگتر به مساحت ۲۱۱۹ هکتار از کل منطقه به مساحت ۲۶۳۶۰۹ هکتار بعنوان محل مناسب دفن بهداشتی پسماند در شهر حاجیآباد مشخص شد. لذا با توجه به نتایجحاصل از این پژوهش کاربردی میتوان بمنظور مدیریت پسماندهای خانگی این شهر بر اساس برنامه های سلامت و بهداشت جوامع ساکن در منطقه و محیط زیست اقدامات مؤثری انجام داد