سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آمنه کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
زهره صمیم بنی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مدیریت مؤثر زباله های جامد با مدیریت صحیح زباله های جامد شهری شروع می شود. از این رو، برای انجام مدیریت موفق زباله های جامد شهری، بهترین ارزیابی و انتخاب برای روش های مدیریتی مورد نیاز است. ارزیابی روش های مدیریتی زباله های جامد شهری معمولاَ قضاوت کیفی و هدفمند را می طلبد. مخصوصا انتخاب راه حل های مدیریتی زبال های جامد شهری یک موضوع استراتژیک است که توسط نیازهای منبع، پشتیبانی واقعی، نیازهای زمانی، تطابق با نتایج مورد انتظار و غیره محدود می گردد ]۹[. به این ترتیب، فرایند انتخاب یک روش مدیریت زباله های جامد شهری به، به کارگیری چندین فاکتور تصمیم گیری در یک روش منطقی و معقول نیاز دارد. روش شبکه ای تحلیل، یک روش چند معیاره تصمیم گیری برای انتخاب مکان های مناسب و مستعد برای دفن زباله است. در روش ANP معیارهای کیفی و کمی و وابستگی متقابل بین معیارها مورد توجه قرار می گیرد. انتخاب مکان مناسب برای محل دفن زباله موضوعی پیچیده و نیازمند توجه به عوامل متعددی است. فرایند تشخیص واحدهای مناسب برای دفن زباله طی چندین مرحله انجام می شود، نتیجه نهایی تعیین واحدهای مناسب برای محل دفن زباله است.