سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فروغ غضنفری راد – دانشکده مهندسی راهآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا احدی – دانشکده مهندسی راهآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

صنعت حمل و نقل ریلی در چند سال گذشته مورد توجه ویژه قرارگرفته و مقرر شده است در برنامه پنجم توسعه کشور میانگین احداث خطوط جدید که در ده سال گذشته سالانه ۱۵۰ کیلومتر بوده است به ۱۰۰۰ کیلومتر در سال افزایشیابد. افزایش طول خطوط راه آهن کشور مستلزم افزایش تعداد ناوگان ریلی به سطحی متناسب با توسعه خطوط خواهد بود. بنابراین طرح احداث یک شهرک صنعتی تخصصی تولید ناوگان و تجهیزات ریلی در وزارت صنایع مطرح و انتخاب محلمناسب برای این شهرک صنعتی در دستورکار قرار گرفته است. هدف این مقاله انتخاب مناسبترین محل برای احداث اینشهرک صنعتی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است. به همین منظور ابتدا معیارهای موثر در انتخاب محل برای احداث شهرک های صنعتی در ادبیات موضوع و نظر سنجی از کارشناسان این صنعت استخراج و سپس با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی بهترین محل از بین گزینه های اولیه انتخاب و به تصمیم گیرندگان نهایی پیشنهاد شده و در انتها اعتبارسنجی مدل انجام گرفته است.