سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علاءالدین ملک – دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه علمی ریاضی کاربردی تهران
سمیرا اسماعیلی – دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی ک ارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم توزیعی براساس برنامه ریزی مخروط مرتبه دوم جهت حل مساله مکان یابی شبکه حسگر ارایه می شود سپس با بکارگیری جعبه ابزار SeDuMi که درنرم افزار مطلب اجرا می شود به حل عددی این مساله می پردازیم ابتدا به بیان مساله بهینه سازی محدب و معرفی برنامه ریزی مخروط مرتبه دوم که نوع خاصی از مساله بهینه سازی محدب می باشد می پردازیم سپس مساله مکان یابی شبکه حسگر را بصورت یکمساله بهینه سازی نامحدب فرمول بندی نموده سپس رهاسازی برنامه ریزی مخروط مرتبه دوم را جهت محدب سازی مساله مذکور معرفی می کنیم دربخش بعدی جعبه ابزار SeDuMi را جهت حل مساله برنامه ریزی مخروط مرتبه دوم معرفی نموده و به ذکر مثالهایی می پردازیم درآخر فرم SeDuMi را برای رهاسازی برنامه ریزی مخروط مرتبه دوم مربوط به مساله مکان یابی شبکه حسگر بیان نموده و به حل آن می پردازیم.