سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرناز عسکری – دانشجویکارشناسی ارشد
مهدی سیف برقی – مدرس دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

دراین مقاله مدل جدید غیرخطی عدد صحیح ترکیبی دو هدفه از مکان یابی تخصیص با سیستم صف M/M/m ارایه شده دراین مدل دو نوع خدمت اصلی و فرعی با خدمت دهنده های ساکن داریم که درمورد زیادی کاربرد دارد نمونه بارز این مدل دردنیای واقعی پمپ بنزین ها هستند که بنزین معمولی و بنزین سوپر ارایه میدهند خدمت فرعی درمکان هایی میتواند ارایه شود که خدمت اصلی ارایه شود هدف اول حداقل کردن هزینه استقرار تسهیلات و اختصاص خدمت دهنده ها به این مراکز وهدف دومحداقل کردن زمان انتظار مشتریان درصف این تسهیلات است دراین راستا مدل را با الگوریتم ژنتیکرتبه بندی نامغلوب درنرم افزار متلب R2010b) کد کرده و نتایج عددی برای مثالهایی درسه سایز کوچک متوسط و بزرگ درغالب نمودار پارتو ارایه شد.