سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر رهنماراد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمدرضا نورا – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمد فریفته جهان تیغ – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
فرشاد گرگیج – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی

چکیده:

درمناطق خشک و نیمه خشک که دسترسی به منابع آب سطحی محدود است و در صورت وجود ذخیره آب دراین مناطق مضراتی جدی از قبیل احتمال آلودگی و تبخیر را بهدنبال دارد طی چند سال گذشته استفاده از سدهای زیرزمینی به عنوان روشی جهت غلبه بر مشکل کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه قرارگرفته است هدف ازانجام این تحقیق شناسایی مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده ازسیستمهای تصمیم گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS درقالب یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی می باشد برای شناسایی محدوده های مستعد احداث سد زیرزمینی ابتدا لازم است که با درنظر گرفتن تعدادی از معیارها نقاط نامناسب حذف گردد.