سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه به دلیل گسترش فرهنگ شهرنشینی و افزایش جمعیت ساکن شهرها تامین بهداشت جامعه شهری از جمله مهمترین مسائلی است که بایستی مورد توجه ویژه برنامه ریزان و مدیران شهری قرارگیرد دراین میان نقش متولیان مدیریت پسماند شهری یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر گذاردربهداشت جامعه بسیار تعیین کننده بوده به گونه ای که تنها یک روز وقفه درعملیات جمع آوری و حمل و دفن زباله ها تهدیدی جدی برای سلامت جامعه محسوب خواهد شد دراین مقاله سعی گردیده عوامل موثر درانتخاب یک محل دفن بهداشتی روشهای متداول دفن نکات قابل توجه در راهبری مکان های دفن رعایت نکات بهداشتی و ایمنی جهت جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و روشهای دفن زباله در لندفیلهای شهر مشهد که بارها توسط اینجانب مورد بازدید و بررسی قرارگرفته و شاید به توان گفت که یکی ازبهترین لندفیلهای در حال حاضر کشور است پرداخته شده است انتخاب محل دفن بطور مستقیم در جمع آوری زباله و هزینه آن موثر است عواملی که بطور معمول در انتخاب محل دفن زباله مورد توجه قرار میگیرند مواردی نظیر فاصله محلدفن از مراکز تولید محدودیت هایمکانی شرایط اقلیمی هیدرولوژی آبهای سطحی شرایط زمین شناسی و هیدرولوژیکی کاربردهای احتمای نهایی محل اعتقادات و باورهای فرهنگی و محلی می باشد. معمولا فاصله محل دفن از شهر حدود ۱۰ الی ۲۰ کیلومتر برآورد می شود درصورتی که از ایستگاه های انتقال استفاده شود محل دفن می تواند بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر متفاوت باشد.