سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-گروه جغرافیا-دانشگاه
علی رشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی –گروه جغرافیا-دانش

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای دفع پسماند های مناطق شهری با تلفیق لایه های اطلاعاتی مختلف در سامانه اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از مدلAHP می باشد شهر نیشابوریکی از شهرهای پرجمعیت در شمال شرق ایران می باشد که طبق آمار سال ۱۳۸۵ جمعیت آن در حدو ۲۰۵۹۷۲ نفر می باشد.در این شهر روزانه بیش از ۱۲۰ تن زباله تولید می شود. با توجه به رشدجمعیت این مقدار در سالهای آتی بیشتر خواهد شد، بنابراین لازم است مکانهای مناسبی با روشهای اصولی برای دفن این مواد زاید انتخاب گردند. انتخاب مکانهایی بدون توجه به اصول علمی و شرایط زیست محیطی آثار منفی بسیاری از جمله انواع آلودگی ها، انواع بیماری های عفونی و پوستی و… و آلودگی منابع آب وخاک را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن به لحاظ زیبایی شناختی منطقه را تهدید خواهد کرد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی مکانهای مناسب با حداقل آثار سوء زیست محیطی برای دفن زبالههای این شهر می باشد که با استفاده از سامانه های اطلاعا ت جغرافیاییGIS) تهیه گردیده است.در این روش با استفاده از داده هایی چون محدوده قانونی شهر ، فاصله از جاده ، فاصله از گسل ، فاصله از آبهای سطحی ، جهت باد ، ارتفاع ، زمین شناسی ،نوع کاربری زمین ، شیب ،اماکن تاریخی مذهبیومعادن تراکم جمعیت و … که با استفاده از مدلAHP تلفیق شده اند، مکانهای مناسب برای دفن بهداشتی مواد زاید شناسایی و ارائه گردیده است