سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قاضی زاده احسائی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراینم قاله الگوریتم های مکان یابی خطای جدیدی برای خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه UPFC ارایه شده است دراین الگوریتم ها ازنمونه های ولتاژ و جریان همزمان و مدل گسترده حوزه زمان خط انتقال برای مکان یابی خطا استفاده شدها ست بدلیل مشکلات مدلسازی UPFC حین رخداد خطا دراین الگوریتم ها از مدل این جبرانساز استفاده نشده است ولی فرض شده است که اطلاعاتی از ولتاژ و جریان UPFC درمحل مکانیاب خطا دردسترس می باشد دراین الگوریتم ها مکان خطا با حل مساله بهینه سازی بدست می آید و مستقل از ساختار سیستم زاویه شروع خطا ومقاومت خطا می باشد انواع مختلف خطا درفواصل مختلف و شرایط گوناگون با استفاده از نرم افزار MATLAB/Simulink شبیه سازی شده و برای ارزیابی الگوریتم های مکان یابی خطای پیشنهادی استفاده شده است.