سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدسعید جبل عاملی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایرا
مهدی حیدری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایرا
علی بهروان – رئیس صنعت طراحی و توسعه مراکز داده شرکت ایزایران

چکیده:

در این مقاله، یک مدل مکانیابی تسهیلات برای یک زنجیره امداد بشردوستانه به منظور پاسخگویی سریع به بحران های قریب الوقوع مورد بررسی قرار گرفته است. ما مدلی را توسعه داده ایم که تعداد و مکان مراکز پشتیبانی در یک شبکه امداد را و همچنینمیزان کالاهای امدادی که در هر مرکز و به منظور پاسخگویی به نیاز مردم بحران زده در دوره حیاتی امدادرسانی (معمولا سه روز اولپس از وقوع بحران) بایستی ذخیره شود، تعیین می نماید. مدل ما تصمیمات مکانیابی تسهیلات، موجودی و سیاست های حمل و نقل را یکپارچه می کند و چندین نوع کالا و تسهیلات را مورد بررسی قرار داده و همچنین محدودیت بودجه و محدودیت ظرفیت تسهیلات را در نظر می گیرد. مدل توسعه داده شده به منظور مکانیابی مراکز پشتیبانی در کلانشهر تهران پیاده سازی شده است.