سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن بخشی آشتیانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد شهرتاش – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حفره های به وجود آمده در مرحله ساخت کابل، مهم ترین منشاء تولید تخلیه جزئی در کابل به حساب می آیند . تخمین محل حفره در طول کابل، یکی از روش های متداول برای ارزیابی عایقی کابل های فشار قوی است . دو ویژگی مهم روش های ارائه شده برای مکان یابی تخلیه جزئی در کابل های فشار قوی یکی قابلیت روش برای اجرای در حین کار یا به صورت جدا شده از شبکه است و دیگری یک طرفه یا دو طرفه بودن روش است (به این معنی که از اطلاعات جمع آوری شده از یک انتهای کابل استفاده می شود یا از اطلاعات هر دو طرف استفاده می شود). تا به امروز تمامی روش های پیشنهادی یا به صورت دوطرفه در حین کار هستند یا به صورت یک طرفه و جدا شده از شبکه هستند . در این مقاله روشی بر پایه الگوریتم ریخت شناسی ارائه شده است که می تواند محل تقریبی وقوع تخلیه جزئی در عایق کابل های فشار قوی را (در شرایط که یک حفره در عایق کابل وجود داشته باشد) به صورت یک طرفه در حین کار تخمین بزند . همچنین، روشی برای تشخیص و نویز زدایی پالس تخلیه جزئی بر پایه ریخت شناسی ریاضیاتی پیشنهاد شده است . داده های جمع آوری شده از تست میدانی نیز برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی تشخیص و نویززدایی مورد استفاده قرار گرفته اند.