سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر رضی کاظمی – دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
پیمان دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
قاسم کرمی – شرکت مو ج نیرو
حسین مظفری – شرکت توزیع برق تهران بزرگ

چکیده:

امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش سطح آگاهی مردم، گسترش صنعت ایران و ظهور فرآیند خصوصی سازی باعث شده اند یکی از مهمترین وظایف صنعت برق کشوریعنی تأمین برق، با قابلیت اطمینان و کیفیت بالا از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار ش ود. با حذف یارانه وواقعی شدن قیمت برق، این انتظارات بالاتر از حد کنونی خود خواهد رفت و از طرف دیگر بسیاری از فعالی تها در راستای افزایش قابلیت اطمینان سیستم توجیه اقتصادی پیدا خواهندکرد. امروزه از دغدغه های مهم صنعت برق کشور در قسمت توزیع انرژی که توجه تمامی مسوؤلین و کارشناسان بهر ه بردار را به خود جلب نموده، خاموشی های طولانی مدت و زیا نهای ناشی از آن است . راهکاری اساسی و تأثیرگذار بر این مشکلات، اتوماسیو نشدن بخش توزیع است . از جهتی با توجه به گستردگی این بخش و تعداد زیاد پس تها، اتوماسیون شدن همه آنها اصلاً مقرون به صرفه نمی باشد. در این مقاله با استفاده از روشی پیشنهادی و ابداعی پست های کلیدی جهت اتوماسیون شدن تعیین م یشوند و به عنوان نمونه پس ت های یک فیدر از شبکه توزیع تهران اولویت بندی شده است. روش پیشنهادی برگفته از دانش کارشناسان امر و به صورت عملی کاملاً قابل پیاده سازی است.