سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی زادبر – کارشناس ارشد مهندسی عمران
محمدرضا بازرگان لاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
مصطفی متولی – شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانید

چکیده:

مدلهای رفع اختلاف درمدیریت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی که درآن تصمیم گیرندگان و تاثیرپذیران متعدد با اهداف و مطلوبیت های متفاوتی وجود دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند دراین مقاله با تلفیق مدل شبیه سازی کمی و کیفی اب زیرزمینی ویک مدل بهینه سازی چندهدفه منحنی تبادل بین اهداف کمی و کیفی تدوین گردید برای تحلیل داده های حاصل از این سیستم پایش عدم قطعیت های موجود با استفاده از تحلیل مونت کارلو درالگوریتم ژنتیک چندهدفه NSGA-II تدوین شده است درنظر گرفته شده است با توجه به اینکه درطراحی سیستم های پایش منابع آب اهداف متفاوت و معمولا متضادی مطرح است به منظور درنظر گرفتن تعارضات ممکن درتعیین تعداد چاهک های پایش از مدل های رفع اختلاف Kalai-Smorodinsky وNon- symmetric Nash وNon-symmetric area monotonic Equal-loss استفاده شده است کاربرد مدل پیشنهادی در بخشی از مخازن نفتی موجود در منطقه پالایشگاه تهران مبین کارایی مدل درتعیین تعداد و محل چاهک های پایش بهینه می باشد.