سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد مسگرنژاد – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرتدانشگاه علم و صنعت ایر
سیدمحمد شهرتالش – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرتدانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

با هدف مکانیابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازورPMU کاهش تعداد مورد نیاز از این دستگاه ها و حفظ رویت پذیری کامل شبکه صورت می گیرد. در این مقاله روشی نوین در حل مسئله مکانیابی ارائه شده که ضمن دستیابی به دو هدف مورد اشاره، امنیت اندازه گیری به معنی حفظ رویت پذیری شبکه در شرایط از دست رفتن تکی هریک از دستگاه های اندازه گیری نیز در نظر گرفته شده است . نتایج بدست در هر واحدPMU آمده، از اعمال روش جدید، در مقایسه به مقاله های مشابه نیاز و PMU به تعداد کمتری واحددر نتیجه هزینه کمتری دارند.