سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر محمد زاده – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده منابع
حسین محمدزاده – استادیار، مرکز تحقیقات منابع آبهای زیر زمینی (متآب)، گروه زمین شناسی،
مرتضی اکبری – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
صلاح الدین ابراهیم پور – کارشناس ارشد رشته زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوس

چکیده:

امروزه با توجه به رشد جوامع بشری و تولید روز افزون زباله ها بخصوص در شهرهای بزرگ، اثرات زیست محیطی زباله ها، فکر مسئولین زیست محیطی را به خود مشغول کرده است. طبق آخرین آمار سازمان آمار ایران، شهر درگز دارای جمعیتی معادل ۳۵۴۴۳ نفر بوده و در فاصله ۲۵۴ کیلومتری شمال شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی واقع گردیده است. طبق سالنامه آماری استانداری خراسان رضوی در سال ۱۳۸۹ روزانه حدود ۳۰ تن زباله خانگی در شهر درگز و ۱ تن در شهر همجوار آن یعنی شهر چاپشلو تولید و به محل دفن زباله ها، کیلومتر ۵ جاده قدیم قوچان در فاصله ۲ کیلومتری روستای جان آباد در بین ارتفاعات کوه قرخ قیز، منتقل می شود. باتوجه به عدم تفکیک زباله ها و تلنبار شدن آنها روی هم به صورت غیر بهداشتی و غیر استاندارد و در مواردی سوزاندن زباله ها در محل زباله گاه، آلودگی زیست محیطی زیادی را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده هایی مانند فاصله از محدوده قانونی شهر ، شیب ، توپوگرافی، خاکشناسی، هیپسومتریک (طبقات ارتفاعی)، جهت باد، آب های سطحی و زیرزمین ی، کاربری اراضی، فاصله از جاده و فاصله از نقاط روستایی با استفاده ازمدل ریاضی (AHP-FUZZY) در محیط Arc GIS 10 وترکیب و زمین مرجع نمودن این داده ها با تصاویر ماهواره ای در شعاع ۳۰ کیلومتری در شمال شرقی و غربی و جنوب شرقی شهر درگز ۳ حوزه مختلف مکان گزینی گردیده شده است.