سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامدرضا خرم روز – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
محمد طالعی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از عظیم ترین پروژه های مهندسی شهری احداث ایستگاه های مترو است که اجرای آن نیازمند اطلاعات پایه و برنامه ریزی دقیق است نقش انکارنشدنی مترو درانتقال حجم عظیمی از مسافرین درون شهری درطول شبانه روز بررسی نقش فاکتورهای مرتبط با این امر را درجهت اجرای هرچه بهتر پروژه های از این دست ضروری می سازد با نگاهی به سفرهای درونشهری می توان پی برد که پارامترهای متعددی چون ضروری ات اداری تجاری ا ستفاده از مراکز فرهنگی – تفریحی و بسیاری پارامترهای دیگر براین است از سفرها تاثیرگذار است بنابراین اعمال این پارامترها و همچنین درنظر گرفتن پارامترهای مهم دیگر چون میزان مقاومت خاک منطقه دربرابر لغزش های ناشی از حفاری دوری از گسل دوری از ایستگاه های موجود مترو و .. می تواند به میزان قابل توجهی درجهت تصمیمگیری بهینه درحمل و نقل شهری و به دنبال آن کاهش بارسنگین ترافیک کاهش آلودگی هوا و درنهایت آسایش و رضایتمندی شهروندان یاری رساند امروزه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی قابلیت بکارگیری دربرنامه ریزی های حمل و نقل و پروژه های مهندسی را درسطح گسترده و با دقت بالایی دارای می باشند