سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور حاجی حسینلو – استادیار گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهاب کبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بخش حمل و نقل، در اکثر کشورها، مهمترین بخش مصرفکننده انرژی میباشد. علاوه بر آن، خودروهای بنزینسوز نیز، هر روز از امکانات و محبوبیت بیشتری برخوردار میشوند. ایستگاههای سوختگیری، به عنوان یکی از ارکان اصلی یکشبکه حمل و نقلی، وظیفه تامین سوخت مورد مورد نیاز این خودروها در شبکه مذکور را بر عهده دارند. مکان نامناسب این ایستگاهها، اتلاف هزینه و زمان بسیار و همچنین نارضایتی کاربران را بهدنبال دارد. در سوی مقابل، مکان بهینه این تاسیسات، نه تنها بر کیفیت تردد در شبکه، بلکه در موفقیت اقتصادی آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت. در این راستا، بررسی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار ، وزندهی آنها در قیاس با یکدیگر با استفاده از نرمافزارExpert Choice و در نهایت آنالیز آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) پروسهای است که حاصل آن، نیل به اهداف این تحقیق میباشد. نظرسنجی از افراد متخصص، همچنین ساکنین محلی، در راستای تعیین برخی پارامترهای مورد نیاز در محدوده مورد مطالعه انجام گردیده است.