سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک – عضو هیئت علمی دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرشاد همتی – دانشجویان کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه آزا
نادر جاهدی –
مهدی فرداد –

چکیده:

فقدان ضوابط و مقررات کافی و عدم اجرای صحیح و کارایی مقررات ایمنی موجود، احداث ساختمان های بلند، ضعف فرهنگ ایمنی مردم ، نبود طرح جامع آموزش ایمنی به شهروندان، عدم رعایت ملاحظات حفاظت در برابر حریق در طرح های بزرگ شهری ، نبود جایگاه قانونی و حقوقی مناسب برای آتشنشانان، کمبود اعتبارات برای احداث و تجهیز ایستگاه های آتشنشانی و عدم صحیح مکان گزینی ایستگاه های آتشنشانی، از عوامل مهم رشد و افزایش سوانح آتش سوزی در کل کشور است. هدف از انجام این تحقیق تعیین مکانهای مناسب برای احداث ایستگاه آتش نشانی (مطالعه موردی شهر زنجان) می باشد. برای این منظور از سامانه اطلاعات مکانیGIS و منطق فازی (Fuzzy logic استفاده شده است