سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما شورمیج – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ارسلان نجفی – دانشگاه بیرجند

چکیده:

این مقاله روشی بهینه برای جایابی TCSC و STATCOMدر شبکه قدرت به منظور بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات کل شبکه ارائه میدهد. این روش بر اساس استفاده همزمان از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات و پخش بار پیوسته شبکه قدرت میباشد. اهداف این مسئله حداقل کردن تلفات کل شبکه و همچنین حداکثر کردن بارگیری کل شبکه میباشد. نتایج شبیهسازی نشان میدهد روشPSO از نظر پیدا کردن جواب بهینه در مدت زمان معقول روشیمناسب است. نصبTCSC و STATCOM در باسها و شاخههای انتخاب شده توسط این روش باعث افزایش پایداری ولتاژ و کاهش تلفات کل شبکه میشودروش پیشنهادی روی شبکه ۳۰ باسهIEEE آزمایش شده است و صحت عملکرد آن توسط نتایج شبیهسازی اثبات شده است.