سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی وطن پرست – ریاست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان
حمید صادقی حصار – کارشناس مدیریت ارزیابی عملکرد
علیرضا کوچ گانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عباس قربانی – مدیریت واحد طرح تفکیک از مبدا شهردار یمشهد

چکیده:

افزایش جمعیت و تولید زباله و کاهش زمین برای دفن از معضلات و مشکلات امروزی شهرهای بزرگ است که به تناسب آن نیاز به بازیافت و روشهای کاهش و درتولید و دفن زباله روز به روز بیشتر مورد توجه قرارمیگیرد یکی از مفید ترین روشها در زمینه استفاده مجدد از زباله های خشک تفکیک از مبدا توسط شهروندان و ایجاد محرکهایی جهت افزایش مشارکت آنان است به عنوان مثال تولید روزانه تنها ۱۵ تن کاغذ در شهر مشهد نیاز به بررسی و ایجاد راه کارهای مناسب به منظور تشویق شهروندان و تفکیک زباله دراین شهر را بیش از پیش نشان میدهد یکی از فعالیت های شهرداری مشهد دراین زمینه ایجاد دستگاه های مبادله پسماندهای خشک می باشد که تاعلاوه بر ترغیب شهروندان امکان دریافت و استفاده مناسب از مواد فساد ناپذیر پسماندهای شهری را فراهم آورد بنابرانی مقاله حاضر به مکان یابی این ایستگاه ها با درنظر گرفتن معیارهای جمعیت دسترسی ها آنالیز فیزیکی زباله مناطق شهرداری تعیین فاصله مناسب با دیگر ایستگاه ها و با استفاده از نرم افزار GIS پرداخته است نتایج این تحقیقمناطق ۹و۱۱و۱و۸ به عنوان مکانهای مناسب ایجاد ایستگاه های جدید جمع آ وری پسماند خشک پیشنهاد می نماید.