سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احید نعیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد Gis
محمدسعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نیما کارخانه –
حمید مطیعیان –

چکیده:

امروزه نقش مدیریت درتمامی مسائل پیش روی بشرغیرقابل انکار می باشد تجربه ثابت کردها ست نبود مدیریت صحیح درهر زمینه خسارات جبران ناپذیری را درپی خواهد داشت که GIS یک ابزار بسیارکارآمد در زمینه می باشد یکی از آنالیزهای پرکاربرد GIS فرایند مکان یابی است درمسائل مکان یابی که دارای فضای جستجوی گسترده ای هستند یکی از ابزارهای مناسب تحلیل الگوریتم های تکاملی هستند دراین مقاله از یک الگوریتم جدید بومی تکاملی به نام الگوریتم رقابت استعماری استفاده شدها ست و بطور همزمان مکان و مساحت بهینه را برای یافتن اسکان موقت بدست می آوریم که این الگوریتم دارای مزایای مناسب می باشد که یکی ازمهمترین آنها سرعت همگرایی خوب این الگوریتم است.