مقاله مکانیسم اثر کشندگی برخی سویه های قارچ های انتوموپاتوژن بر کنه ریپیسفالوس آنولاتوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۲۴۷ تا ۱۲۵۶ منتشر شده است.
نام: مکانیسم اثر کشندگی برخی سویه های قارچ های انتوموپاتوژن بر کنه ریپیسفالوس آنولاتوس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانیسم اثر کشندگی
مقاله قارچ انتوموپاتوژن
مقاله کنه
مقاله ریپیسفالوس آنولاتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرعلی خیرآبادی خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سامانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر کنترل بیولوژیک انگل ها توسط قارچ های انتوموپاتوژن یکی از روش های جایگزین به جای سموم مختلف است. قارچ های انتوموپاتوژن به فراوانی در طبیعت یافت شده، به آسانی قابل جمع آوری و تکثیر بوده و برای دام ها و گیاهان غیر بیماری زا هستند. کنه ها انگل مهره داران می باشند که علاوه بر خسارات اقتصادی، تعدادی از اجرام بیماری زا را نیز منتقل می کنند. کنه ریپیسفالوس آنولاتوس (Rhipicephalus annulatus) در تمام دنیا یافت می شود و بر روی حیوانات تغذیه می کند و می تواند به آسانی از میزبان های غیر معمول خود مثل انسان نیز تغذیه کند. هدف این مطالعه بررسی مکانیسم اثر کشندگی برخی سویه های قارچ های انتوموپاتوژن (متاریزیوم آنیزوپلیه، بواریا باسیانا و لکانیسیلیوم پسالیوته) بر کنه (ریپیسفالوس آنولاتوس) بود. در این مطالعه پس از کشته شدن کنه ها توسط جدایه های قارچی، مکانیسم اثر کشندگی هر سویه قارچی بر کنه های کشته شده توسط میکروسکوپ نوری (لنز ´۱۰۰) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سویه قارچی با روش خاص و متمایز از سایر سویه ها کوتیکول کنه را تحت تاثیر قرار داده و سپس در هموسل آن نفوذ می کند و با مکانیسمی متفاوت سبب کشتن کنه ها می شود. با استفاده از نتایج این مطالعه می توان مناسب ترین سویه قارچی برای کنترل بیولوژیک بندپایان و کنه ها را با توجه به ساختار و ترکیبات موجود در تگومنت آنها انتخاب کرد. برای اثبات این ادعا نیاز به مطالعات بیشتری است.