مقاله مکانیزم تشکیل ترکیب بین فلزی TiCr2 به روش احیای همزمان اکسیدهای تیتانیم و کروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مکانیزم تشکیل ترکیب بین فلزی TiCr2 به روش احیای همزمان اکسیدهای تیتانیم و کروم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکیب بین فلزی TiCr2
مقاله احیای همزمان
مقاله مواد جاذب هیدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات امید
جناب آقای / سرکار خانم: خاوندی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق مکانیزم تشکیل ترکیب بین فلزی TiCr2 از طریق احیای کلسیوترمیک اکسیدهای TiO2 و Cr2O3 بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده فلز Ca پس از ذوب شدن ابتدا در دمای ۹۳۳oC با Cr2O3 واکنش داده و Cr و CaO تشکیل می گردد و با افزایش دما، ترکیب CaTiO3 از واکنش بین CaO و TiO2 تشکیل می شود. از طرفی فلز Ca در دمای ۱۰۶۳oC با باقیمانده TiO2 و CaTiO3 واکنش داده و Ti تشکیل می گردد. در نهایت ترکیب بین فلزی TiCr2 از طریق نفوذ دوجانبه Ti و Cr تشکیل می گردد که مکانیزم حاکم بر این فرایند مکانیزم احیاء-دیفوزیون است. همچنین ترکیب به دست آمده حاوی ۱۶۹۰ ppm اکسیژن باقیمانده بوده و پس از فعال سازی قابلیت جذب هیدروژن را دارا است.