مقاله مکانیابی پارکینگ های طبقاتی برای CBD شهرهای میانه اندام با ابزار GIS (نمونه موردی: شهر مراغه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: مکانیابی پارکینگ های طبقاتی برای CBD شهرهای میانه اندام با ابزار GIS (نمونه موردی: شهر مراغه)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارکینگهای طبقاتی
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پریشان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: اعلی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب محل پارکینگ های طبقاتی یکی از مسایل کلیدی در شهرهای میانه اندام مثل مراغه است. این مشکل می بایست با توجه به یک سری از معیارها بررسی گردد. هدف اصلی این تحقیق تعیین مکانهای مناسب برای تاسیس پارکینگهای طبقاتی با استفاده از متد فازی در محیط GIS در مرکز تجاری شهر مراغه است. برای دستیابی به این هدف، پارامترهایی همچون فاصله از مراکز جذب سفر، فاصله از راه های دسترسی و مسیرها، قیمت زمین، کاربری مناسب برای تاسیس پارکینگ و سایر پارامتر ها بکار گرفته شدند. نتایج حاصله بهترین و مطلوبترین حالت از نظر تناسب توزیع مکانی در سطح منطقه را نشان می دهد. در این حالت ۷۵۰۱ متر مربع از مساحت محدوده مورد نظر به عنوان بهترین نواحی برای تاسیس پارکینگهای طبقاتی انتخاب گردیده اند. با توجه به مقدار نیاز به جای پارک در محدوده مورد مطالعه که به طور متوسط ۳۰۷۸۹ متر مربع به عنوان فضای خالص پارک مورد نیاز است، در صورت احداث پارکینگ طبقاتی که حداکثر ۴ طبقه می تواند باشد، می توان برای پاسخ گویی به این مقدار تقاضا از زمینی به مساحت ۶۱۵۷ متر استفاده کرد. که با ضرب این عدد به تعداد طبقات (۵ طبقه با احتساب پشت بام) فضایی حدود ۳۰۷۸۵ متر مربع بدست می آید.