مقاله مکانیابی مراکز تجاری نوین شهری در نواحی شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه موردی : نواحی ۳ گانه شهرداری سقز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: مکانیابی مراکز تجاری نوین شهری در نواحی شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه موردی : نواحی ۳ گانه شهرداری سقز)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانیابی
مقاله مراکز تجاری نوین شهری
مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مقاله شهر سقز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: پروین نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قیصریان جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مکانیابی کاربری های شهری با استفاده از GIS در برنامه ریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. کاربری تجاری یکی از این کاربری های مهم شهری است که سایر فعالیت های شهری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مراکز تجاری نوین یکی از زیرمجموعه های کاربری تجاری است که به صورت مجتمع هایی متشکل از صدها مغازه و واحدهای تجاری – خدماتی در سطح نواحی شهر مکانیابی و طراحی می شوند. شهر سقز در استان کردستان، با بیش از ۱۳۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۸۵ دارای ۳ ناحیه شهرداری می باشد که فقدان مراکز تجاری مناسب در آن موجب افزایش هزینه های دسترسی به خدمات شهری و رکود نسبی در نواحی مختلف شهر شده است. بدین منظور، تحقیق حاضر سعی دارد با تبیین شاخص های مناسب و با بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به مکانیابی مراکز تجاری نوین در نواحی سقز بپردازد. در این راستا، معیارهای مناسب با مطالعات اسنادی تدوین و با استفاده از مدل AHP مکان های مناسب در هر یک از نواحی شهرداری برای استقرار کاربری مذکور انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آنست که الگوی توزیع مراکز تجاری موجود در شهر سقز متناسب با اصول و معیارهای شهرسازی نبوده و ایجاد مراکز تجاری نوین شهری با بهره گیری از قابلیت های GIS در نواحی ۳ گانه شهر سقز می تواند به توزیع بهینه مراکز تجاری در شهر و خدمات رسانی مناسب به شهروندان کمک کند.