مقاله مکانیابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی و خدمات ایمنی روستایی در شهرستان بوکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۱۷۹ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: مکانیابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی و خدمات ایمنی روستایی در شهرستان بوکان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات ایمنی
مقاله ایمنی روستایی
مقاله آتش نشانی روستایی
مقاله شهرستان بوکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاییان پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزدوست انور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم وجود امکانات و تجهیزات امدادی در روستاهای کشور، عدم دسترسی سریع نیروهای امدادی به روستاها و دوری روستاهای کشور از مراکز ارائه دهنده خدمات ایمنی، از گذشته تاکنون موجب خسارات و تلفات زیادی در روستاها شده است. با توجه به مقرون به صرفه نبودن استقرار مراکز آتش نشانی و خدمات ایمنی در تمامی روستاها، احداث و مکانیابی صحیح این پایگاهها می تواند موجب افزایش کارایی و ضریب ایمنی روستاها شود. این پژوهش باهدف تعیین روستاهای مناسب برای ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی در سطح شهرستان بوکان، به مطالعه وضعیت فعلی ایمنی در روستاهای شهرستان پرداخته و با استفاده از مدل ANP، به انتخاب سیستماتیک روستاهای مناسب خدمات ایمنی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و جامعه آماری تحقیق، روستاهای شهرستان بوکان و جامعه نمونه شش روستای منتخب بوده است. نتایج نشان می دهد که نخست، وضع موجود ارائه خدمات ایمنی در سطح روستاهای شهرستان نامناسب و فاقد الگوی علمی است. سپس چهار روستای داشبند، نوبار،گلولان و جوانمرد بیشترین و روستاهای ساری قامیش و ناچیت کمترین اولویت را برای ایجاد پایگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان بوکان دارند.