سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ارسلان بد – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

شواهد موجود حاکی از آنست که مکان و مقیاس تاثیر مهمی بررشد اقتصادی و رشد بخش کشاورزی دارد اینپدیده ناشی از قانون برتری نسبی (Law of Comparative Advantage و بازده مقیاس فزاینده (Increasing Returns to Scale می باشد که موجب صرفه جویی هایی درهزینه های تولید شده و باعث میشوند که هزینه تولید هر واحد محصول را در واحدهای تولیدی که در مکان های مناسب و دارای مقیاس مناسبی هستند کاهش دهد مطالعه ای درباره یکیاز کشورهای پردرآمد مشخص نموده است که ۹ درصد رشد بهره وری نیروی انسانی آن کشور مدیون صرفه جویی مقیاس بودها ست مطالعه ای که در مور د تولید برنج ژاپن نشان میدهدکه با افزایش وسعت مزارعه هزینه تولید هر کیلو برنج کاهش یافته است در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸ هزینه تولید هرکیلوبرنج درمزارع بزرگتر از ۳هکتار ۶۱ درصدهزینه در مزارع کوچکتر از ۰/۳ هکتار بوده است.