مقاله میزان و علل اتلاف خون و فرآورده های آن در بیمارستان های شهرستان اهواز در نیمه اول سال ۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: میزان و علل اتلاف خون و فرآورده های آن در بیمارستان های شهرستان اهواز در نیمه اول سال ۸۹
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزریق فرآورده های خونی
مقاله بیمارستان ها
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرمضی غفله بتول
جناب آقای / سرکار خانم: کعب امیر حمده
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی فر محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی نجم الدین
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی زاده معتوقی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: نادر پور میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خون یک منبع ارزشمند انسانی است و باید تجویز آن بر مبنای استانداردهای جهانی باشد. در کشور ما نیز هر سه ثانیه نیاز به خون و فرآورده های آن وجود دارد. با توجه به اهمیت خون و فرآورده های آن، هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت فعلی اتلاف خون و فرآورده های آن در شهرستان اهواز، طی نیمه اول سال ۸۹ بود.
مواد و روش ها: به منظور جمع آوری اطلاعات این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه فرم های مربوط به بازگشت خون و فرآورده های خونی بیمارستان های شهرستان اهواز طی شش ماه اول سال ۸۹، که به شیوه سرشماری انتخاب شده بودند، بررسی شدند و با روش آماری ۱۶ SPSS و آمارهای توصیفی شامل میانه و میانگین آنالیز شدند.
یافته ها: بر اساس یافته ها، میزان کلی اتلاف در این مطالعه ۱۲% (۳۱۲۴ واحد خونی) بود. در بررسی فرآورده ها، بیشترین میزان اتلاف را (
PC (58.1% و کمترین را (WB (0.2%) دارا بود. بیشترین درصد نسبت اتلاف به پخش در ماه های فروردین، اردیبهشت و مرداد مربوط به PLt و در ماه های تیر و خرداد مربوط به PC بود. بیشترین علت اتلاف، اتمام تاریخ مصرف (۸۶.۴%) و کمترین علت، لخته (۰٫۱%)در کیسه بود. در بین بیمارستان ها، شفا بیشترین اتلاف (۳۵٫۳%) و گلستان کمترین اتلاف (۰٫۵) را دارا بود.
نتیجه گیری: اتلاف ۱۲% در این مطالعه، لزوم ارائه آموزش های لازم در زمینه نحوه درخواست خون و حفظ زنجیره سرد حین حمل و نقل را می رساند. الگوگیری از بیمارستان های دارای میزان پایین اتلاف، وجود کمیته های بیمارستانی کارآمد و حضور متخصصان انتقال خون در بانک خون بیمارستان ها می تواند در کاهش میزان اتلاف موثر واقع گردد.