مقاله میزان شیوع تحلیل سطح دیستال ریشه های مولر دوم مجاور مولر سوم نهفته با استفاده از رادیوگرافی های پری اپیکال و پانورامیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۲۸۸ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: میزان شیوع تحلیل سطح دیستال ریشه های مولر دوم مجاور مولر سوم نهفته با استفاده از رادیوگرافی های پری اپیکال و پانورامیک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولر سوم
مقاله تحلیل ریشه
مقاله دندان نهفته
مقاله رادیوگرافی
مقاله پری اپیکال
مقاله پانورامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ساروی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفوآ یوشیاهو
جناب آقای / سرکار خانم: نظری داشلی برون یونس
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دندان مولر سوم نهفته، سطح استخوان را در سطح دیستال دندان مولر دوم کاهش می دهد و گاهی اوقات می تواند منجر به تحلیل ریشه دندان مجاور نیز بشود. هدف از این تحقیق تعیین میزان این تحلیل با استفاده از رادیوگرافی پری آپیکال و پانورامیک بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- توصیفی ۵۴ بیمار (۲۸ مرد، ۲۶ زن) بزرگتر از ۱۵ سال با میانگین سنی ۲۲ سال از بخش جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشتند. از هر بیمار رادیوگرافی پانورامیک و پری آپیکال دندان مولر سوم (به دلیل روتین بودن آن ها و بررسی دقت پانورامیک نسبت به پری آپیکال) تهیه گردید و تحلیل ریشه دندان مولر دوم توسط دو نفر مشاهده و یادداشت گردید، برای آنالیز داده ها از تست آماری Fisher استفاده شد.
یافته ها: شیوع تحلیل ریشه دندان مولر دوم مجاور با مولر سوم نهفته در رادیوگرافی پانورامیک و پری آپیکال بیماران مورد بررسی به ترتیب ۴۶٫۳ و ۳۱٫۵ درصد بود (P>0.05). بیشتر این تحلیل ها در یک سوم سرویکالی دندان مولر دوم که دندان مولر سوم نهفته با موقعیت مزیالی یا افقی مشاهده گردید.
نتیجه گیری: با توجه به درصد نسبتا بالای تحلیل کشیدن دندان مولر سوم نهفته به ویژه با موقعیت مزیالی یا افقی برای جلوگیری از عوارض بعدی توصیه می گردد.