مقاله میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان دختر یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۲۳۷ تا ۱۲۴۵ منتشر شده است.
نام: میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان دختر یزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال بدشکلی بدن
مقاله نوجوانان دختر
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثنی عشری ندا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افشانی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال بدشکلی بدن یکی از اختلالات شایع دوران نوجوانی است که در آن نوجوانان به توجه بیش از اندازه افراد به ظاهر تمرکز دارند و باعث مختل شدن زندگی فردی و اجتماعی آنها می گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان دختر شهر یزد است.
روش بررسی: در این مطالعه، توصیفی-مقطعی، ۳۷۱ دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفتند که این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل براون برای اختلال بدشکلی بدن و یک سری سئوالات جمعیت شناختی را تکمیل کردند.
نتایج: ۴۱% از افراد گروه نمونه دارای نگرانی های نامتعارف در خصوص شکل ظاهری و بدن، در طیف ضعیف تا خیلی شدید بودند که بیشترین افراد شدت متوسطی از اختلال را تجربه می کردند و ۷٫۱% دارای اختلال بدشکلی بدن شدید بودند که نیازمند مداخله روان شناختی فوری بودند. میزان شیوع در نوجوانان دختر، ۷٫۱% برآورد شد و شایع ترین سن ابتلا، ۱۷ سالگی بود.
نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش شد تا با بهره گیری از روش شناسی دقیق، تصویر واقع بینانه تری نسبت به اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان شهر یزد ارائه شود. با توجه به شیوع نسبتا بالای این اختلال در نوجوانان دختر و پیامدها و عوارض نامطلوب آن توصیه می شود برنامه هایی در جهت شناسایی و درمان زودرس اختلال بدشکلی بدن در جهت اعتلای بهداشت روانی نوجوانان ارائه گردد.