مقاله میزان رعایت معیارهای عام در انتخاب و سازماندهی محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: میزان رعایت معیارهای عام در انتخاب و سازماندهی محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب درسی
مقاله راهنمای برنامه درسی دوره ابتدایی
مقاله معیارهای عام انتخاب و سازماندهی محتوای کتاب های درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رون سیدامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت معیارهای عام در انتخاب و سازماندهی محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی از سوی مولفان کتاب های درسی، از دید معلمان و افراد صاحب نظر و ارائه پیشنهادهایی در جهت کیفیت بخشی به محتوای کتاب های درسی این دوره انجام شد. در انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بر پایه روش نظرخواهی (دلفی) بهره گرفته شده است. نتیجه این پژوهش نشان داد که از نظر معلمان مجرب بیشتر معیارهای ۱۴ گانه در انتخاب محتوای کتاب های درسی در حد زیاد و بسیار زیاد (بالای ۸۰ درصد) رعایت شده است، اما توجه به برخی از شاخص ها مانند تناسب محتوا با قدرت درک و فهم دانش آموزان به ویژه در کتابهای علوم، ریاضی و دینی، کم توجهی به تربیت اجتماعی و اخلاقی، مهارت برخورد صحیح با مسایل اجتماعی، مهارت های تفکر، مهارت های یادگیری مادام العمر، نیازهای محلی و جهانی، محیط شناسی و دست ورزی در حد متوسط و یا ضعیف بوده است (در حد ۶۰ درصد یا کمتر). از معیارهای نه گانه در سازماندهی محتوا، توجه به ارتباط عرضی مطالب، توالی منطقی مطالب، معرفی انواع مواد و رسانه ها، طراحی و صفحه آرایی مناسب، انتخاب تصویر، تناسب محتوا با زمان و یا توجه به شیوه ها و انواع آزمون ها در حد متوسط و یا کمتر از متوسط (پایین تر از ۶۰ درصد) از سوی مولفان رعایت شده است. این مشکلات در پایه چهارم و پنجم چشم گیرتر است.