مقاله میزان دستیابی یادگیرنده ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۷۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: میزان دستیابی یادگیرنده ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری زایشی
مقاله ایجاد رابطه
مقاله خلق معنا
مقاله طراحی آموزشی
مقاله درک و فهم عمیق و تولید دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فر حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: فردانش هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوی طراحی یادگیری زایشی بر اساس نظریه یادگیری زایشی ویت راک (۱۹۷۴) تدوین شده است و تاکید بر نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه ها و معناها دارد. در این پژوهش سوال تحقیق عبارت بود از: آیا یادگیرنده های آموزش دیده با استفاده از الگوی طراحی یادگیری زایشی عملکرد بهتری نسبت به یادگیرنده های آموزش دیده با الگوی طراحی به روش متعارف در آزمون پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دارند؟ فرضیه این تحقیق هم عبارت بود از: دانش آموزان آموزش دیده با الگوی طراحی یادگیری زایشی عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزان آموزش دیده با الگوی طراحی به روش متعارف در آزمون پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دارند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدارس دوم راهنمایی دخترانه شهر کلاردشت بود و گروه های نمونه نیز دو کلاس با حجم ۵۰ نفر بودند (۲۶ نفر گروه آزمایش و ۲۴ نفر گروه کنترل) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر تایید فرضیه پژوهش بود.