مقاله میزان درستی نگارش مقالات دو مجله علمی- پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۴۹۷ تا ۵۰۴ منتشر شده است.
نام: میزان درستی نگارش مقالات دو مجله علمی- پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسی تحقیق
مقاله نگارش مقاله
مقاله مجلات علوم پزشکی
مقاله علمی- پژوهشی
مقاله شاخص های مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهم ترین شاخص فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی، کمیت و کیفیت مقالات چاپ شده توسط آن ها است؛ با این حال و با تمام دقتی که پژوهشگران و داوران در چاپ مقالات اعمال می کنند، باز هم با کاستی هایی در نگارش مقالات چاپ شده مواجه هستیم. با توجه به خلأ اطلاعاتی در مورد کیفیت نگارش مقالات چاپ شده در دو مجله علمی- پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، این تحقیق با هدف تعیین میزان درستی روش شناسی نگارش مقالات چاپ شده در این دو مجله در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت.
تحقیق به روش مقطعی روی تمام مقالات اصیل دو مجله دارای رتبه علمی- پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام گرفت. تمامی مقالات از نظر اصول نگارش مقاله در قسمت های خلاصه، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و منبع نویسی، در مجموع، با تعداد ۵۲ شاخص، بررسی و در طیف سه گانه «درست»، «نسبتا درست» و «نادرست» طبقه بندی شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو انجام شد.
درستی نگارش کلی مقالات در ۴۷ درصد از موارد درست، ۵۰٫۵ درصد نسبتا درست و در ۲٫۵ درصد نادرست بود. عدم درستی نگارش مقالات به تفکیک سر فصل های اصلی مقاله به ترتیب در نگارش خلاصه مقاله، ۳۱٫۶ درصد، مقدمه، ۳۵٫۵ درصد، مواد و روش ها، ۴۴ درصد، یافته ها، ۲۱ درصد، بحث، ۶۸٫۶ درصد و منابع، ۴۱ درصد بود. به نظر می رسد کاستی هایی در نگارش مقالات دو مجله علمی- پژوهشی وجود دارد.
توجه به روش شناسی پژوهش ها و نیز ساماندهی مناسب در پذیرش مقالات، بر اساس قواعد مشخص و تعریف شده امری ضروری است.