مقاله میزان توجه به سواد اطلاعاتی در درسنامه های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۱۰ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: میزان توجه به سواد اطلاعاتی در درسنامه های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتی
مقاله درسنامه
مقاله دوره ابتدایی
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی ماهر ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا مولفه های سواد اطلاعاتی در درسنامه های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی بررسی شده است. ابتدا سیاهه ای با توجه به استانداردهای سواد اطلاعاتی کشورهای امریکا، استرالیا، انگلیس، نیوزلند تهیه شد، بعد نقاط مشترک آن ها استخراج گردید و سپس الگوی به دست آمده با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور و شرایط سنی و رشد زبان کودکان تطبیق داده شد و در نهایت سیاهه ای با هشت مولفه و چهل و پنج نشانگر تدوین گردید. نتایج نشان می دهد که به مفهوم سواد اطلاعاتی به طور صریح در هیچ کدام از درسنامه ها اشاره نشده و سازمان دهی محتوای کتاب ها بر این اساس صورت نگرفته است. با وجود این، در درسنامه های بخوانیم فراوانی و تنوع توجه به مولفه های مورد بررسی بیشتر بوده ولی در هر دو درسنامه به مولفه مسایل حقوقی و اخلاقی و اقتصادی استفاده از اطلاعات، هیچ گونه توجهی نشده است.