مقاله میزان توجه به دین ورزی و مولفه های بین فردی آن در کتاب های درسی دوره ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: میزان توجه به دین ورزی و مولفه های بین فردی آن در کتاب های درسی دوره ابتدایی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول و فروع دین
مقاله مهارت های بین فردی دینی
مقاله تحلیل محتوا
مقاله کتب درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی یاسمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه های اخیر، شاهد توجه روز افزون محققان و صاحب نظران حوزه های روان شناسی و علوم تربیتی به دینداری و آموزه های برگرفته از آن هستیم. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان توجه کتاب های درسی دوره ابتدایی به دینورزی و مهارت های دینی بین فردی با استفاده از روش تحلیل محتوایی است. با استفاده از نمونه گیری تمام شمار، کلیه کتاب های درسی دوره ابتدایی که شامل ۳۵ جلد و ۸ عنوان بوده و در سال ۱۳۸۹ تالیف شده است، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از سیستم مقوله بندی و رمزگذاری متغیرها و خرده متغیرها که می توان از آن به عنوان فهرست وارسی یادکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و مجذور خطی یا x2، استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین کتاب های درسی مختلف و همچنین پایه های مختلف تحصیلی از نظر میزان تاکید بر متغیرهای دینورزی، تعاون، صله رحم، سپاسگزاری و گذشت تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که بیشترین میزان تاکید درکتاب های درسی مربوط به متغیر دین ورزی و کمترین میزان تاکید مربوط به متغیر صله رحم بوده است. با توجه به یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که تاکید کتاب های درسی دوره ابتدایی در وهله اول بر پرورش روحیه دینداری آشنایی دانش آموزان با اصول و فروع دین بوده و پرورش مهارت های بین فردی دینی از اولویت دوم و کمتری برخوردار است.