مقاله میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا ۱۵ ماهگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکیم سید اسماعیل جرجانی از صفحه ۵۲ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا ۱۵ ماهگی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کریپتورکیدیسم
مقاله نوزاد
مقاله عفونت ادراری
مقاله میزان بهبودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل هوز ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: جویباری لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کریپتورکیدیسم یا بیضه نزول نکرده شایع ترین ناهنجاری تولد در نوزادان پسر است. بروز آن در نوزادان پره ترم ۳۳ درصد و در نوزادان ترم ۵-۳ درصد است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا ۱۵ ماهگی و بررسی نوزادان از نظر عفونت ادراری در طی این مدت انجام شد.
روش بررسی: مطالعه توصیفی مقطعی در شهر زاهدان روی ۴۷ نوزاد مبتلا به کریپتورکیدیسم در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. متغیرهای وزن هنگام تولد، ترم بودن نوزاد، نحوه زایمان، سمت مبتلا، سن مادر، سابقه عفونت ادراری مادر در حین بارداری، تعداد زایمان گردآوری شد. نوزادان به مدت ۱۵ ماه (از اول مهر ۱۳۹۰ تا اول دی ۱۳۹۱) از بدو تولد هر سه ماه یک بار و در مجموع برای ۵ بار از طریق مشاهده و تماس تلفنی از نظر عفونت ادراری و بهبودی بیماری، مورد بررسی قرار گرفتند. برای آنالیز داده ها از درصد و میانگین استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد از ۴۷ نوزاد مبتلا، ۶۳٫۸۲ درصد نارس، ۵۹٫۵۷ درصد دارای کریپتورکیدیسم سمت راست، ۸۰٫۶ درصد کودکان تا ۱۵ ماهگی حداقل یک نوبت دچار عفونت ادراری شده بودند. بیشترین درصد بروز عفونت ادراری در ۳ ماهگی و ۲۹٫۸ درصد گزارش شد. نهان بیضگی ۹۱٫۵ درصد کودکان در طول مطالعه بهبود یافت. ۳۱٫۹ درصد کودکان تا ۵ ماهگی، ۳۸٫۳ درصد تا ۱۰ ماهگی و ۲۱٫۳ درصد تا ۱۵ ماهگی بهبودی یافتند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد عفونت ادراری در کودکان مبتلا به کریپتورکیدیسم شیوع بالایی دارد و میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا ۱۵ ماهگی نیز بالا است.