مقاله میزان بروز ترومبوسیتوپنی و مرگ در بیماران آی سی یو بیمارستان امام حسین (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۹۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: میزان بروز ترومبوسیتوپنی و مرگ در بیماران آی سی یو بیمارستان امام حسین (ع)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوسیتوپنی
مقاله ICU
مقاله مرگ و میر
مقاله پیش آگهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کوچک مهران
جناب آقای / سرکار خانم: میری‌ میرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نیک اندیش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلوکی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ترومبوسیتوپنی در بیماران بستری در ICU شایع می باشد. با توجه به خلا و یا تعداد مقالات محدود در کشور، با هدف ارزیابی ارتباط بین تعداد پلاکت، ریسک فاکتورهای ترومبوسیتوپنی و بقای بیماران در ICU، این تحقیق روی بیماران بستری در ICU بیمارستان امام حسین (ع) در سال های ۸۸-۱۳۸۶، انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه با طراحی مقطعی، بر روی کلیه بیماران ۱۸ سال و بالاتر که به مدت بیش از ۴۸ ساعت در ICU بستری بوده و در هنگام پذیرش تعداد پلاکت آنها طبیعی بود، انجام گرفت. از مدل multivariate logistic regression برای بررسی رابطه ترومبوسیتوپنی و مرگ ومیر در ICU استفاده شد و نقش تعداد پلاکت ها با مرگ و میر و بروز ترومبوسیتوپنی بررسی شد.
یافته ها: از ۳۹۴ بیمار مورد بررسی، ترومبوسیتوپنی در ۶۱٫۴ درصد و مرگ و میر در ۲۱٫۳ درصد بیماران بروز کرد. بروز مرگ در افراد غیرترومبوسیتوپنی ۹٫۲ درصد و افراد ترومبوسیتوپنیک ۲۸٫۵ درصد بود (P<0.001). بیمارانی که دچار ترومبوسیتوپنی در طی بستری در ICU شدند، به طور معنی داری تعداد پلاکت بدو بستری، حداقل پلاکت و نیز تعداد پلاکت روز چهارم کمتری داشتند. جنس مونث، طول مدت بستری در ICU و میزان آلبومین سرم با ایجاد ترومبوسیتوپنی همراهی معنی داری داشت و تعداد پلاکت بالاتر در بدو بستری درICU با کاهش قابل ملاحظه ریسک ترومبوسیتوپنی همراه بود. در آنالیزmultivariate regression  سن ایجاد ترومبوسیتوپنی در طی بستری، INR بالا، متوسطAPACHE II Score  بالاتر، درمان جایگزینی کلیوی و تهویه مکانیکی به طور قابل ملاحظه ای همراه با افزایش مرگ و میر بود.
نتیجه گیری: میزان بروز ترومبوسیتوپنی و مرگ در بیماران بستری در ICU بالا بوده و جای نگرانی دارد؛ لذا بررسی اتیولوژی آن و نیز اقدامات برای کاهش میزان بروز آنها را توصیه می نماید.