مقاله میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و جانبازان ( مطالعه موردی شهر شیروان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۳۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و جانبازان ( مطالعه موردی شهر شیروان)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانباز
مقاله معلول
مقاله معابر
مقاله مناسب سازی
مقاله رمپ
مقاله سطح شیبدار
مقاله شهر شیروان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدرزاده زکیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر مجموعه ای ترکیب شده از عوامل مختلف طبیعی، اجتماعی و محیطی است که ساخته دست انسان است که خود انسان عنصراصلی آن میباشد که در این بین طراحی شهری نقش موثری ایفا می نماید. طراحی شهری بخشی ازطراحی فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری سرو کار دارد و بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر محسوب میشود. در طراحی شهری باید حداقل خدمات و امکانات شهری بصورت یکسان در اختیار تمام اقشار (بویژه جانبازان و معلولین) قرارگیرد و در عین حال تنوع و امکان انتخاب متفاوت را برای گروه های مختلف جامعه فراهم سازد. شهری ایده آل و مناسب باید که تمامی تعاریف فوق را در طراحی شهری خود داشته و نیز به گونه ای طراحی شود که فعالیت تمامی افراد جامعه از هر قشر و با هر محدودیتی رافراهم نماید. طراحی،یکی از شاخصه های عمده یک شهر میباشد که برای جانبازان و معلولین جسمی-حرکتی، دعوت کننده و قابل دسترس باشد و مانعی درحرکات و رفت و آمدهای روزمره آنان ایجاد نکند. یک شهروند جانباز و معلول، از حقوق اجتماعی برابری با سایر شهروندان برخوردار است و این حق و حقوق برابر، شامل امکان دسترسی آسان به اماکن مختلف شهری و معابر مناسب برای رفت و آمد این قشر جامعه میباشد. به جای دلسوزی برای این قشر بهتر نیست بستر مناسب برایشان مهیا نماییم؟ هدف از این مقاله بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین و جانبازان شهر شیروان بصورت توصیفی و تحقیقی میباشد. پس از جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی، به تجزیه و تحلیل آن مبادرت نموده و مورد بر رسی قرار گرفته و این نتیجه اتخاذ گردید که مناسب سازی محیط برای معلولان و جانبازان باید در کلیه نقاط شهر شیروان لحاظ گردد وبه یک یا دو خیابان اصلی شهر منتهی نگردد.