مقاله میزان آگاهی پرسنل درمانی بیمارستان های شهر شیراز در زمینه طب انتقال خون و تاثیر آموزش بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۱۴ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: میزان آگاهی پرسنل درمانی بیمارستان های شهر شیراز در زمینه طب انتقال خون و تاثیر آموزش بر آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب انتقال خون
مقاله آموزش پزشکی
مقاله آگاهی
مقاله فعالیت های آموزشی
مقاله ارزیابی آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کسراییان لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهمیت آگاهی پزشکان در زمینه تصمیم گیری در تجویز خون و فرآورده های خونی و آگاهی پرستاران در زمینه چگونگی تجویز خون و فرآورده های آن، بر آن شدیم تا به بررسی میزان آگاهی و تاثیر آموزش آن ها در زمینه طب انتقال خون بپردازیم.
مواد و روش ها: مطالعه مداخله ای نیمه تجربی بود که در سال ۱۳۹۱ بر روی پزشکان و پرستاران بیمارستان های شیراز انجام شد. پرسشنامه متشکل از ۲۴ سوال شامل خصوصیات دموگرافیک، تجربه در زمینه تجویز خون و فرآورده های خونی، اندیکاسیون های تزریق خون، پلاکت، پلاسما، نحوه تجویز و عوارض ناشی از تزریق خون بود. متوسط میزان آگاهی قبل از آموزش و پس از آموزش محاسبه شد. از آزمون های t و مجذور کا جهت آنالیز داده ها با نرم افزار آماری ۱۸ SPSS استفاده شد.
یافته ها: متوسط میزان آگاهی پزشکان و پرستاران در زمینه طب انتقال خون ۱۵٫۳
±۶٫۹ و ۹٫۵±۵٫۲ از ۲۴ بود و در پزشکان و پرستارانی که در دوران تحصیل آموزش در زمینه طب انتقال خون دریافت کرده بودند، بالاتر از کسانی بود که آموزش ندیده بودند (p<0.01). متوسط میزان آگاهی پزشکان و پرستاران بعد از آموزش ۲۰٫۸±۴٫۳ و ۳±۱۸٫۳ از ۲۴ بود که به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت (۰.۰۵>p).
نتیجه گیری: آگاهی پزشکان و پرستاران در زمینه طب انتقال خون پایین بود و آموزش می تواند به افزایش آگاهی آن ها منجر شود. به نظر می رسد نیاز به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه طب انتقال خون برای بالا بردن آگاهی پرسنل و گنجاندن واحد طب انتقال خون در کوریکولوم آموزشی وجود دارد.