مقاله میزان آلودگی اکراتوکسین A در برنج های عرضه شده در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: میزان آلودگی اکراتوکسین A در برنج های عرضه شده در اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکراتوکسین A
مقاله الایزا
مقاله برنج
مقاله توکسین های قارچی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاکریان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کجبافی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکراتوکسین A مایکوتوکسینی است که به علت اثرات نفروتوکسیک، ایمونوتوکسیک، موتاژنیک، تراتوژنیک و کارسینوژنیک خطر بالقوه برای سلامت انسان محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین حضور و میزان اکراتوکسین A در برنج های عرضه شده در اصفهان انجام شد. در این تحقیق ۱۲۰ نمونه از ۸ نوع برنج در اصفهان نمونه گیری گردید و از نظر درصد و میزان آلودگی به اکراتوکسین A به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. میانگین درصد بازیافت اکراتوکسین A در نمونه های شاهد در غلظت ۵ نانوگرم در گرم برنج ۸۴٫۹ درصد و حد تشخیص اکراتوکسن A در این روش مطابق دستورالعمل شرکت سازنده کیت ۰٫۶۲۵ نانوگرم در گرم بود. نتایج این مطالعه نشان داد ۲۰٫۸ درصد از برنج ها آلوده به اکراتوکسن A بودند. محدوده غلظت اکراتوکسین A در نمونه های آلوده بین ۱٫۰۷ تا ۱۰٫۸۳ نانوگرم در هر گرم و میانگین میزان آلودگی ۳٫۵ نانوگرم در هر گرم به دست آمد. از بین ۱۲۰ نمونه بررسی شده، غلظت اکراتوکسین A در ۳٫۳ درصد از نمونه ها بیش از حداکثر مجاز تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای غلات (۵ نانوگرم در گرم) بود. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان تخمینی دریافت اکراتوکسین A در مصرف کنندگان برنج های آلوده ۵٫۶ نانوگرم در گرم وزن بدن در هر روز می باشد.