مقاله میانگین مصرف داروها قبل و بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۴۰۳ تا ۲۴۱۱ منتشر شده است.
نام: میانگین مصرف داروها قبل و بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارو
مقاله عدالت
مقاله اثربخشی
مقاله کشورهای در حال توسعه
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی امین
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامیه رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نژاد محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برنامه پزشک خانواده از سال ۱۳۸۴ در سطح روستاهای کشور اجرا گردیده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میانگین مصرف دارو قبل و بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده بود.
روش ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در سال ۱۳۹۱ در سطح داروخانه مراکز بهداشتی- درمانی روستایی شهرستان اصفهان به انجام رسید. در این مطالعه، با بررسی دفاتر دارویی، نسخ صادره، اقلام دارویی مندرج در نسخ و همچنین قیمت نسخ صادره توسط پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی در سال ۱۳۸۳ (سال قبل از اجرای برنامه پزشک خانواده) و ۱۳۹۰ (۶ سال بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده) جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: پس از اجرای برنامه پزشک خانواده سرانه تعداد نسخه صادره از ۰٫۱۴۵ به ازای جمعیت در سال ۱۳۸۳ به ۰٫۶۴۰ در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است، از این رو، سرانه صدور نسخه بیش از ۴٫۵ برابر افزایش داشت. هزینه سرانه دارو به ازای هر شهروند در سال ۱۳۸۳، معادل ۳۵۶۷ ریال و در سال ۱۳۹۰، معادل ۱۷۳۸۱ ریال بود. هزینه های دارویی هر شهروند روستایی بعد از برنامه پزشک خانواده، ۴٫۸۷ برابر نسبت به هزینه های سرانه دارویی در سال ۱۳۸۳ افزایش داشت.
نتیجه گیری: افزایش سرانه نسخ دارویی در مناطق اجرای برنامه پزشک خانواده، حاکی از افزایش تسهیلات برای مراجعه مردم به واحدهای ارایه دهنده خدمات سلامت روستایی می باشد. از طرف دیگر، کاهش سرانه داروی تجویزی به ازای نسخ صادره توسط پزشکان خانواده، بیانگر آن است که پزشکان خانواده، اقلام دارویی کمتری را در هر بار مراجعه، برای بیماران تجویز کرده اند.