سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرضیه تاج الدین – مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده:

اسلام به عنوان یک مکتب دارای نظام تربیتی خاص خود است این نظام تمایزات اساسی با سایر نظامهای تربیتی دارد تبیین عناصر این نظام شامل هدف برنامه روش ارزشیابی و … مستلزم نظریه پردازی و استخراج این عناصر از متون و منابع معتبر دینی است همانند بعد اموزش بعد پرورش نیز نیازمند ابزارهایی جهت سنجش و ارزشیابی است که شاخصها نیز نوعی از این ابزارها هستند شاخصهای تربیتی ریشه دراهداف تربیتیدارند چون شاخصها ابزاری جهت رسیدن به اهداف اند هدف از پژوهش حاضر بیان شاخصهای تربیتی است که از آیات قران کریم استخراج شده و می توان از آنها جهت بهبود رشد و تعالی فعالیت های تربیتی استفاده کرد براساس آیات قران کریم هدف ازخلقت انسان خداگونه شدن و عبد خدا بودن است یعنی هدف کلان تربیت توحید و ادراک همراهی پیوسته و حضور مستمر حق است براساس یافته های پژوهش مجموعه شاخصها و معیارهای تربیت اسلامی که از آیات قران استنباط می شود را می توان تحت سه مولفه فرایندهای ذهنی رفتار و تمایلات دسته بندی کرد